Oferta

Liczba odwiedzających: 430

Klub Malucha oferuje Waszym pociechom interesujący program edukacyjny:

 

CEL ZAJĘĆ

Celem zajęć edukacyjnych w naszym Gminnym Klubie Malucha jest różnokierunkowe wspomaganie rozwoju malucha, pomoc w poszerzaniu ich naturalnej zdolności, talentów i umiejętności. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalną chęć poznania świata, rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnie. Zajęcia podzielone są na moduły edukacyjne, oparte na kreatywnej zabawie, dostosowane do wieku podopiecznego.

 

Sensoryka dla małego skrzata”.

Sensoryka dla małego Skrzata jest zabawą polisensoryczną, która angażuje wszystkie zmysły małego człowieka. Na tych zajęciach, maluchy uczą się poznawać otaczający świat za pomocą swojego ciała i zmysłów. Zmysły, te pozwalają małemu dziecku m.in. odczuwać zapachy, widzieć oraz słyszeć. Dzięki temu rozwijają swój słuch, pogłębiają zmysł dotyku, smaku i węchu.

Ćwiczenia przeprowadzone za pomocą różnorodnych faktur, materiałów pozwalają maluszkom pobudzić zmysły oraz ciekawość w poznawaniu świata, który je otacza. Na zajęciach wspierany jest ogólny rozwój dziecka oraz mała i duża motoryka.

Motoryka mała odnosi się do sprawności dłoni i palców czyli chwytanie, ugniatanie. Mówiąc o motoryce dużej mamy na myśli chodzenie, bieganie skakanie, pokonywanie przeszkód, w której ważna jest koordynacja ruchowo-wzrokowa, działania związane z rzutem lub celowaniem. Dziecko na tych zajęciach ma możliwość eksperymentowania z kolorami, fakturami i materiałami. Na zajęciach wykorzystywane są różne ścieżki sensoryczne, piłki rehabilitacyjne oraz różnego rodzaju pufy i kształtki do budowania torów i przeszkód. Najważniejszą rzeczą jednak jest zabawa, radość i pomysłowość każdego dziecka.

Odkrywanie świata przez małego skrzata”.

Zajęcia przeprowadzane w tym cyklu pozwalają rozwijać u dziecka rozwój poznawczy: rozwój mowy, myślenia, pamięci i spostrzegania. Proponujemy naszym dzieciom różnego rodzaju zabawy i zajęcia edukacyjne. Przy pomocy plansz edukacyjnych, książki, rekwizytów i gier staramy się u dzieci rozwijać wiedzę o otaczającym go świecie.

Odkrywanie świata to także zajęcia przyrodnicze i poznanie drugiego człowieka. Na zajęciach przyrodniczych pomagamy dzieciom w obserwacji, opisywaniu i opowiadaniu zjawisk, które wydarzyły się na spacerze lub dzień wcześniej. W ramach profilaktyki zdrowia prowadzone są zajęcia tematyczne związane z codzienną higieną, myciem rączek i buzi.

Poznanie drugiego człowieka wiąże się z rozwojem społeczno-emocjonalnym dziecka, jego kolegów i koleżanek w grupie. Na zajęciach proponujemy naszym podopiecznym zabawy związane z rozpoznaniem i nazywaniem emocji, oglądamy obrazki i opisujemy emocje, wprowadzamy zabawy z naśladownictwem, zabawy tematyczne z wcieleniem się w rolę.

Gimnastyka dla smyka”.

Podstawowe znaczenie dla rozwoju i harmonii dziecka jest rozwój motoryczny i doświadczenie ruchowe. Wykorzystując naturalną chęć dziecka do ruchu, tańca to nie tylko aktywność fizyczna dziecka, ale także stawianie dzieci w sytuacjach zadaniowych, w których maluchy pod kierunkiem opiekuna dokonują zmian w strukturze całego ciała i jego funkcjonowaniu. Zdobywają one nawyki i umiejętności w zakresie kultury fizycznej oraz kształtują wobec niej pozytywną postawę. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnych piłek, obręczy, chusty animacyjnej i rozwój wszystkich innych zmysłów, pobudzają u dziecka twórczość ruchową, pogłębiają relacje z otoczeniem i rówieśnikami w grupie oraz rozwijają jego koordynację.

Rytmiczność wokół nas”

Jest to wychowanie muzyczne, które łączy ze sobą naukę tańca i śpiewania piosenek, poznawania różnej muzyki, gry na instrumentach i zabawy ruchowej. Rytmikę możemy poznać także za pomocą przedmiotów codziennego użytku. Dźwięki, które wydobywają się z uderzenia o siebie sztućców czy drewnianych łyżek, a co dzieci lubią najbardziej z metalowych lub plastikowych misek pozwalają na tworzenie swoich własnych utworów. To są samodzielne próby każdego z uczestników do tworzenia, odczuwania emocji i wyrażania ich poprzez taniec i ruch. Zabawa ta pozwala tworzyć muzykę i rozwijać ich wartość słuchową.

Ważnymi elementami tych zajęć jest: klaskanie, tupanie, podskoki, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciała. Na zajęciach staramy się, aby dzieci pogłębiały wartość muzyki, uświadamiały sobie przez to własny stan emocjonalny i wyrażały go poprzez ruch. Bardzo przyjemną częścią muzykoterapii jest relaksacja: ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne.

 

Bajkoterapia czyli słowa, które tworzą wyobraźnię u dziecka”

Bajkoterapia to wsparcie rozwoju dziecka za pomocą literatury dobranej do wieku dziecka. Dzięki tej formie zajęć dzieci poznają kulturę, obyczaje, historię, uczą się rozumieć świat, w którym żyją, a także rozwijają wyobraźnię i pogłębiają swoje zainteresowania.

Czytając bajki, dziecko ma możliwość obserwacji świata, budowania pozytywnego podejścia do innych ludzi, pogłębiania i zdobywania nowej wiedzy na bardzo różne tematy. Za pomocą bajki dziecko uczy się nazywać emocje: strach, gniew, złość, wstyd, smutek. Dzieci zaczynają rozumieć, że popełniają błędy i starają się je rozwiązywać i radzić sobie z nimi. Nie musimy rozmawiać o przeczytanym tekście, ale jeśli dziecko tego chce, wyjdźmy naprzeciw jego oczekiwaniom. Mówmy jednak tyle, ile chce usłyszeć – odpowiadajmy konkretnie na pytania, nie moralizujmy, nie tłumaczmy. Dobrą metodą zobaczenia, co w bajce było dla dziecka ważne jest zaproponowanie mu rysunku do wysłuchanej historii.

Zajęcia plastyczne

Odgrywają szczególną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka oraz w przygotowaniu go do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przez praktyczną działalność rozwijają wrażliwość widzenia i zdolności poznawcze, kształcą umiejętność wyrażania obserwowanych zjawisk, treści intelektualnych i emocjonalnych za pomocą różnych środków. Zajęcia plastyczne kształtują poznawczy i emocjonalny stosunek do świata. Twórczość plastyczna daje olbrzymie możliwości wyrażania  ekspresji emocjonalnej dziecka.

 

Zabawy swobodne (kąciki zabaw)”.

Zabawa swobodna jest podstawową aktywnością dziecka w wieku od roku do lat 3 i celem samym w sobie. Dzieci od najmłodszych lat uwielbiają naśladować dorosłych, starsze rodzeństwo czy kolegów. Bacznie obserwują zachowanie innych i wiele z tych spostrzeżeń przenoszą później do wspólnych zabaw. Dlatego też dzieci tak uwielbiają zabawy w dom, naśladują różne zawody.  Dzieci potrzebują czasu na swobodną aktywność, zabawy samemu lub z rówieśnikami. Dzięki temu dziecko może wyrazić samego siebie, a nawet swoje emocje.