Opłaty

Liczba odwiedzających: 1788

Informuję Rodziców, że odpłatność miesięczna za uczęszczanie dziecka do Gminnego Klubu Malucha wynosi:

Opłata za pobyt dziecka w Klubie Malucha 900 zł

Żywienie- dzienna stawka żywieniowa 11 zł