PLAN PRACY PLACÓWKI NA MARZEC 2023

Data: 03.04.2023 r., godz. 00.00    965
PLAN

Zadania wychowawcze i opiekuńcze na MAREC 2023

–  Wpajanie nawyków grzecznościowych, higienicznych i porządkowych: m. in. rytuał powitania i pożegnania, porządkowanie zabawek, mycie rączek przed i po posiłku

– Usprawnienie samoobsługi: kontynuacja wspomagania nauki samodzielności w piciu z kubka, posługiwaniu się łyżką.

– Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie kapci, garderoby, samodzielne mycie rączek i buzi. Indywidualne próby zgłaszania potrzeb fizjologicznych oraz samodzielnego korzystania z toalety.

– Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

– Doskonalenie nawyku wspólnej zabawy i zaangażowanie w zabawie w grupie, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, prawidłowe i bezpieczne korzystanie z zabawek.

Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

-Omówienie zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie (pojawienie się pączków na drzewach i kwiatach)

- Warsztaty :”Wielkanocne Kurczaki”.

Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne, plastyczne:

-Układanie klocków o różnej wielkości, ciężkości, dopasowywanie elementów układanek o różnej wielkości i liczbie-budowanie wież,mostów, domów.

-Rzucanie piłkami, obręczami do celu.

-Układanki drewniane, puzzle- stymulowanie procesów spostrzegania, oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

– Malujemy farbami i kolorujemy kredkami.

-Zabawy sensoryczne: zabawy z piaskiem kinetycznym, ciastolina, plastelina.

Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo-fizycznego i zdrowotnego:

– Zabawy integracyjne z chustą animacyjną.

– Zajęcia gimnastyczne.

Zajęcia umuzykalniające:

-Ćwiczenia słuchowo-rytmiczne- podskoki w górę w rytm klaskania, tupanie w rytm muzyki.

-Ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie muzyki relaksacyjne.