Ogłaszanie o naborze dzieci od 1 do 3 roku życia na rok szkolny 2023/ 2024 do Gminnego Klubu Malucha oraz Punktu Opieki Dziennej w Pomiechówku.

Data: 16.02.2023 r., godz. 00.00    670
GMINNY KLUB MALUCHA ORAZ PUNKT OPIEKI DZIENNEJ W POMIECHÓWKU OGŁASZAJĄ NABÓR DZIECI OD 1 DO 3 ROKU ŻYCIA NA ROK SZKOLNY 2023/ 2024, KTÓRY TRWA OD 15 MARCA DO 28 KWIETNIA 2023 r.