Opłaty

Liczba odwiedzających: 504

Informuję Rodziców, że odpłatność miesięczna za uczęszczanie dziecka do Gminnego Klubu Malucha wynosi:

Opłata za pobyt dziecka w Klubie Malucha 650 zł

Żywienie- dzienna stawka żywieniowa 7 zł