OGŁOSZENIE

Data: 08.05.2022 r., godz. 10.00    213
ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO GMINNEGO KLUBU MALUCHA

 

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, IŻ KOMISJA REKRUTACYJNA PRZEDŁUŻA TERMIN ROZPATRYWANIA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW. OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH DZIECI NASTĄPI 18 MAJA. LISTA ZOSTANIE WYWIESZONA NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA.